Fondacija
„Miodrag Jovičić“

Fondacija „Miodrag Jovičić“ je osnovana 2000. godine.
Ciljevi Fondacije

očuvanje i negovanje uspomene na akademika, profesora dr Miodraga Jovičića;
unapređivanje izučavanja naučnih oblasti kojima se Miodrag Jovičić bavio za života, i to prvenstveno ustavnog prava i političkog sistema.

Fondacija<br /> „Miodrag Jovičić“

Nagrada „Miodrag Jovičić“

za životno delo i za najbolje doktorske disertacije

u oblasti ustanog prava i političkog sistema

za životno delo i za najbolje doktorske disertacije

Izdavačka delatnost Fondacije

Miodrag Jovičić (1925-1999) predstavlja jedno od najznačajnijih imena srpske pravno-političke misli XX veka.
Fondacija vam poklanja knjigu "Fondacija Miodrag Jovičić – Prvih dvanaest godina (2001-2012)" koju možete preuzeti u elektronskoj formi
Izdavačka delatnost Fondacije

K O N K U R S

FONDACIJA „MIODRAG JOVIČIĆ“ i PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

raspisuju konkurs za najbolje stručne radove studenata doktorskih studija pravnih fakulteta u Republici Srbiji i Republici Srpskoj za akademsku 2014/15. i 2015/16. godinu iz oblasti ustavnog prava i političkog sistema
K O N K U R S

Fondacija „Miodrag Jovičić“
Narodnih heroja 15
11070, Novi Beograd
Tel. 011/322-74-49, 322-46-82, 064/145-87-88

Video kanal© Fondacija „Miodrag Jovičić”, Beograd 2000-2016