О ФОНДАЦИЈИ

„МИОДРАГ ЈОВИЧИЋ“

СТАТУТ ФОНДАЦИЈЕ „МИОДРАГ ЈОВИЧИЋ”

У складу са одредбама чланова 68 и 34 Закона о задужбинама и фондацијама (Службени гласник Републике Србије број 88/2010), члана 5 став 1 Одлуке о оснивању Фонда „Миодраг Јовичић”, коју је донела оснивач Фонда Славка Јовичић, а оверио Први општински суд у Београду дана 13. 12. 2002. године под I/1 Ов. бр. 16429/02, и члана 17 став 2 Правила Фонда „Миодраг Јовичић”, Управа Фонда „Миодраг Јовичић” дана 20. фебруара 2012. године доноси једногласно нови

Фондација „Миодраг Јовичић“ је основана 2000. године. Фондација је недобитна, невладина организација основана на неодређено време ради доброчиног остваривања опште корисних циљева: очување и неговање успомене на академика, професора др Миодрага Јовичића; унапређивање изучавања научних области којима се пок. Миодраг Јовичић бавио за живота, и то првенствено уставног права и политичког система; објављује књиге и друге публикације; организује конференције, јавне трибине, округле столове, семинаре и друге облике научног и стручног образовања.

Циљеви Фондације...

УПРАВИТЕЉИ ФОНДАЦИЈЕ

Славка Јовичић

Славка Јовичић


2001-2010
Данка Јовановић

Данка Јовановић


2011-

ПРЕДСЕДНИЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ „МИОДРАГ ЈОВИЧИЋ”

Угљеша Крстић

Угљеша Крстић


2001-2004
академик Војислав Становчић

академик Војислав Становчић


2004-2008
др Ђурица Крстић

др Ђурица Крстић


2009-2011
проф. др Јовица Тркуља

проф. др Јовица Тркуља


2012-

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ

Угљеша Крстић

Угљеша Крстић


2001-2004
др Ђурица Крстић

др Ђурица Крстић


2005-
академик Војислав Становчић

академик Војислав Становчић


2009-2011
проф. др Момир Милојевић

проф. др Момир Милојевић


2012-
академик Данило Баста

академик Данило Баста


2001-2004
Слободан Б. Марковић

Слободан Б. Марковић


2001-
проф. др Јовица Тркуља

проф. др Јовица Тркуља


2001-
проф. др Миодраг Јовановић

проф. др Миодраг Јовановић


2008-2012

Фондација “Миодраг Јовичић”
Народних хероја 15
11070, Нови Београд
Тел. 011/322-74-49, 322-46-82, 064/145-87-88

Видео канал© Фондација „Миодраг Јовичић”, Београд 2000-2016